ISO 13485

ISO 22000

OHSAS 18001

ISO 14001

ISO 9001

CE

HACCP

ISO 19011

AQAP 2110

ISO/TS 16949

Ettevõttest Ajalugu Missioon, põhiväärtused ja visoon
ISO 9001 ISO 14001 ISO 19011 ISO 22000 ISO/TS 16949 ISO 13485 OHSAS 18001 HACCP AQAP 2110 CE
Avalik sektor Tootmisettevõtted Teenindusettevõtted

Aitame saavutada ISO standardite sertifitseerimisvalmiduse läbi kasuliku, tulemusliku ja meeldiva koostööprotsessi

Integre kogemus hõlmab 15 aastat juhtimissüsteemide loomise nõustamise, koolitamise ja auditeerimise kogemust ligi 200-s nõustatud/koolitatud klientorganisatsioonis.

Meie koostöö tulemusena on klientidele väljastatud üle 100 ISO juhtimissüsteemide sertifikaadi.

Garanteerimine oma klientidele ISO juhtimissüsteemide standardite sertifitseerimisauditi eduka läbimise ja sertifikaadi saamise, kui oleme ühiselt läbinud kogu pakkumises kirjeldatud ja kokku lepitud koostööprotsessi. Võimalike sertifitseerimisauditi käigus leitud mittevastavuste avastamisel aitame leida lahendusi nende kõrvaldamiseks, kuni sertifikaadi väljastamiseni.

Koostöö tulemuse peamise väärtuse ja suurima kasuna lisaks sertifikaadile on meie kliendid välja toonud korrastatud ja hästi toimiva juhtimissüsteemi, mis aitab kaasa püstitatud eesmärkide ja paremate majandustulemuste saavutamisele läbi konkurentsivõime ja kasumlikkuse kasvu.

Aitame Teie soovi korral vormistada EAS (teadmiste ja oskuste arendamise meetme) toetustaotlust, mis katab 50% nõustamis- või koolitusprojekti kuludest. Toetustaotlus peab olema vormistatud ja esitatud EAS-le vähemalt 5 tööpäeva enne koostööprojekti algust.

Koostööprojekti praktilised sammud ja koostöö põhimõtted

Projekti etapid

Liikmelisus: